הכרזות‏ > ‏

האם מותר להזמין טכנאי גז בשבת?

פורסם: 31 ביולי 2017, 2:33 על ידי: טכנאי גז   [ עודכן 31 ביולי 2017, 2:34 ]

האם מותר להזמין טכנאי גז בשבת כשיש דליפת גז וניתן לסוגרו רק עם טכנאי , ואם יכול לשוב לביתו?

תשובה:

שלום רב

אם מדובר בדליפה שיש בה סכנה ודאי מותר להזמין את טכנאי, ויש להעדיף טכנאי דתי שידע כיצד להמנע מאיסורים ככל שניתן.

הדין שהתירו סופן משום תחילתן – היתר לרופא וכדומה לחזור הביתה, אמור רק באיסורים דרבנן, כמו נסיעה עם גוי, אבל אסור לו לחלל את השבת חלילה כדי לחזור לביתו, ראה שו”ע סי’ שכט סעי’ ט ומשנה ברורה ס”ק כ.

מתוך אתר דין